MENU
header photo

Heeft u een begroting ontvangen en wilt u daar graag een second opinion of advies over ?

BMVV kan…


…begrotingen en offertes op hoofdniveau, maar ook op regel- en normniveau controleren op juistheid.

Na de controle zal er een adviesrapport opgesteld worden met de opmerkingen over de begroting. Deze wordt doorgenomen met de opdrachtgever en indien gewenst ook met de partij die de begroting heeft opgesteld.