MENU
header photo

Heeft u een compleet uitgewerkt plan en wilt u de kosten weten?

BMVV kan…


…een directiebegroting opstellen.

De directiebegroting hoort bij de definitieve ontwerpfase of besteksfase. Het is een begroting op regelniveau, gesplitst in arbeid, materiaal en onderaanneming. De directiebegrotingen zijn vergelijkbaar met de inschrijf- of open begrotingen van de aannemer. Met als verschil dat er bij een directiebegroting geen offerteaanvragen bij onderaannemers worden aangevraagd.

BMVV kan door vele ervaring van het maken van inschrijfbegrotingen, de directiebegroting precies op maat voor u maken.

De begroting wordt compleet tot in detail uitgewerkt, in STABU-codering of SFB-codering, en vanuit de technische omschrijving, materiaalstaat, bouwkundige tekeningen en constructie-uitgangspunten opgesteld. Ook bouwplaatskosten kunnen geheel uitgewerkt worden en zullen de staartkosten ( algemene kosten, winst en risico ) van de huidige markt aangehouden worden.
Door het maken van vele inschrijfbegrotingen is BMVV altijd op de hoogte van de huidige markt en kan dus prijzen van materialen en onderaannemers goed inschatten door gebruik te maken van ontvangen offertes van andere projecten als vergelijkingsmateriaal.
Na een aanbesteding kan BMVV de inschrijfbegroting van een aannemer controleren aan de hand van de gemaakte directiebegroting.