MENU
header photo

Heeft u een schetsontwerp, voorlopig ontwerp of definitief ontwerp en wilt u de bouwkosten weten? Of wilt u weten of het gebouw nog binnen het bestaande budget valt ?

BMVV kan…


…een elementenraming voor u opstellen.

Een elementenraming is een begroting die op verschillende manieren kan worden opgesteld. Dit kan heel grof zijn op basis van kengetallen of juist gespecificeerd op elementenniveau. De elementenraming kan gebasseerd worden op grove schetsen en aantekeningen , maar ook op geheel uitgewerkte plannen. De elementenraming is vooral bedoeld voor architectenbureaus, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, in bouwteam en wooncoöperaties.

BMVV kan door ervaring in elke fase van een bouwproject elke gewenste niveau van elementenraming maken.

Onze ( erkende )bouwkostendeskundigen zullen samen met u het gewenste niveau van de elementenraming doornemen. BMVV zal de voorkeur geven aan een gespecificeerde begroting op elementen niveau. Hierdoor heeft u een gefundeerde begroting met een omschrijving van de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Bij de elementenraming kan BMVV een gedegen advies geven over bijvoorbeeld de voordeligste opzet van de constructie en installaties. Dit kan eventueel in samenwerking met adviseurs van de opdrachtgever, maar ook met eigen adviseurs van BMVV

De elementenprijzen worden samengesteld uit eerder gemaakte ramingen en/ of inschrijfbegrotingen en kan eventueel aangepast worden naar marktconforme prijzen. Ook verscheidene bandbreedtes in de prijzen kunnen aangegeven worden.
In deze fase zullen nog geen offertes aangevraagd worden bij onderaannemers. De berekeningen worden gebaseerd op uitgebrachte offertes van andere projecten.
De ramingen worden opgezet in SFB-codering (NEN2634) of op STABU-codering, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
Bij deze raming wordt ook advies gegeven ten aanzien van percentages in de staart, bouwsystematiek, bepaling van de bouwtijd en andere relevante onderwerpen.
Het toevoegen van een technische omschrijving met alle uitgangspunten en aannames voor berekeningen, maakt de gefundeerde begroting volledig.