MENU
header photo

Heeft u een ‘wild’ idee, een ‘simpele’ schets of alleen een locatie en wilt u inzicht krijgen in de kosten ?

BMVV kan...

…een budgetraming / haalbaarheidsanalyse maken.

Een haalbaarheidsstudie is vooral bedoeld voor opdrachtgevers, wooncoörperaties en projectontwikkelaars en kan heel snel inzichtelijk maken of de plannen die u heeft haalbaar zijn om uit te voeren en wat er eventueel gewijzigd moet worden om de gewenste rendement te halen.

BMVV heeft jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten in het gehele bouwtraject van begin tot eind om u gedegen advies te geven bij een haalbaarheidsstudie.

Mede door onze opgebouwde expertise is BMVV als geen ander in staat voor uw idee of Programma van Eisen ( PvE ) een budget op te stellen of te kijken naar de haalbaarheid van uw idee in relatie tot uw budget.
Onze ( erkende ) bouwkostendeskundigen hebben de juist kennis van kostencalculaties, bouwtechniek en van kosten van producten, materialen en bouwsystemen.
Mede daardoor krijgt u geen begroting die gebasseerd is op alleen kengetallen, maar altijd een gefundeerde en verder gespecificeerdere begroting.
Buiten het berekenen van de bouwkosten kunnen wij ook verschillende varianten doorrekenen waardoor u snel inzicht krijgt in de financiële gevolgen van bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld de vorm van het gebouw, of aantal bouwlagen.
Naast de bouwkostenbegroting stellen wij een investeringsoverzicht / begroting op. Hierin staan niet alleen de directe kosten van het bouwproject, maar ook de bijkomende noodzakelijke uitgaven. U moet hierbij denken aan grondkosten, advieskosten etc.
Deze kosten worden zorgvuldig opgesteld aan de hand van de norm NEN 2631.
Na deze budgetbepaling  / haalbaarheidstudie kan BMVV uiteraard ook de gehele financiële begeleiding op zich nemen t/m de oplevering van het project.