MENU
header photo

Wilt u zich als aannemer inschrijven voor een aanbesteding, maar heeft u geen calculatie-capaciteit ?

BMVV kan...


…de inschrijfbegroting geheel voor u verzorgen.

De inschrijfbegroting is vooral gericht op aannemers en hoort bij projecten die afgerond zijn met een bestek en bestektekeningen.
De inschrijfbegroting is op regelniveau gesplitst in arbeid, materiaal en onderaanneming. Voor verschillende onderdelen zullen er offertes aangevraagd worden bij onderaannemers.

BMVV pakt uw inschrijfbegroting als volgt aan :

  • Als eerste worden de tekeningen en bestek en bijlage aan de hand van de overzichtlijst van de architect gecontroleerd op datum en aanwezigheid;
  • Vervolgens wordt er aan de hand van het bestek en de tekeningen een overzichtslijst opgesteld met relevante onderaannemers en de gegevens die zij nodig hebben.
  • BMVV kan desgewenst alle gegevens naar de betreffende onderaannemers verzenden.
  • Hierna zal BMVV de gehele begroting maken op STABU-codering en alle kostenposten splitsen in arbeid , materiaal , materieel en onderaanneming.
  • Tijdens het begroten zullen eventuele vragen en onduidelijkheden verzameld worden en opgesteld worden in een vragen lijst voor de nota.


Als de nota(s) van inlichtingen binnen is zal deze geheel verwerkt worden in de begroting
Ook zal BMVV aangeven welke onderaannemers de nota moeten ontvangen en desgewenst kan BMVV dit ook verzorgen.
Als de offertes van onderaannemers binnenkomen zal BMVV deze controleren en opnemen in een offerte spiegel en de juiste offertes meenemen in de begroting.
Als de begroting klaar is zal deze met de aannemer doorgenomen worden. Hierbij zal
BMVV de risico's aangeven van het project.
Na het doornemen zal BMVV de "puntjes op de i zetten" van de begroting en zorgen dat de inschrijfbegroting gereed is voor de aanbesteding.
Indien gewenst kan BMVV ook de bouwplaatskosten opzetten.
Is het project na de aanbesteding aangenomen, dan zorgt BMVV voor overdracht van alles en wordt nogmaals de risico's doorlopen.