MENU
header photo

Wilt u tijdens het hele traject – van ontwerp tot oplevering - de kosten in de hand houden?

BMVV kan...

…de totale kostenbegeleiding doen, van het voortraject tot en met de bouw zelf.

Onze ( erkende ) bouwkostendeskundigen zullen zorgen voor de aansturing van het proces. Door hun begeleiding en actuele kennis van bouwkosten, installatiekosten, alle bijkomende kosten en de actuele markt, worden tijd, geld en kwaliteit op efficiënte wijze beheerst.

BMVV pakt de gehele kostenbegeleiding als volgt aan :

In het prille begin zal er aan de hand van schetsen of een programma van eisen een budget bepaald worden. Is er nog geen programma van eisen, dan kan BMVV dit samen met u opstellen.
Ook kunnen er vanuit een budget grenzen aangegeven worden: Wat is er voor dat geld mogelijk ?
Hierna stellen we voor elke fase (initiatief, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek) een begroting op of stellen we de bestaande begrotingen bij. We houden ons oog op het budget en geven tijdig een signaal als er overschrijding dreigt. Zo kan er op tijd naar oplossingen gezocht worden om het ontwerp binnen het budget te laten vallen.

BMVV geeft verder bij elke fase een advies over de uitvoering van het werk, zodat ook op dit gebied de kosten in de hand gehouden kunnen worden.
Na een aanbesteding zal BMVV de begroting van de aannemer op regelniveau controleren en definitieve afspraken maken met de aannemer. Eventueel meer – en minderwerk tijdens de bouw zal door BMVV gecontroleerd en bijgehouden worden, zodat de opdrachtgever tijdens heel het proces op de hoogte is van de kosten van zijn project.