MENU
header photo

Heeft u een plan en wilt u een totaal investeringsoverzicht van de stichtingskosten?

BMVV kan…

…naast de bouwkundige kosten een geheel investeringsoverzicht hiervan opstellen.

De stichtingskosten geven inzicht in alle kosten die bij een project horen en zijn vooral bedoeld voor bijvoorbeeld opdrachtgevers, projectontwikkelaars en wooncoörperaties.
Het geeft een totaalplaatje hoeveel het project buiten de bouwkosten nog verder kost en meegenomen dienen te worden in het totale budget.

Door jarenlange ervaring met bouwmanagement kan BMVV al deze kosten goed inschatten en in een overzicht zetten.

Het opstellen van deze stichtingskosten gebeurt aan de hand van de norm NEN 2631.
Alle bijkomende kosten - naast de bouwkundige kosten - zullen hierin worden opgenomen, zodat u een goed overzicht heeft van de totale kosten van het project.
Uiteraard kunnen de bouwkosten nog door BMVV verder gespecificeerd worden in een elementenraming, waardoor de bouwkosten niet alleen meer een kengetal zijn, maar gefundeerde kosten.

Op hoofdniveau zijn de bijkomende kosten als volgt :

 • Grondkosten:
  Hieronder vallen o.a. aankoop grond, overdrachtsbelasting , bouwrijpmaken terrein, ontsluiting bouwterrein.
 • Bouwkosten:
  Hieronder vallen o.a. bouwkundige kosten, installatietechnische kosten, terreinkosten en vaste inrichting.
 • Adviseurskosten:
  Hieronder vallen o.a. architect, constructeur, kostendeskundige, installatie-adviseur.
 • Bijkomende kosten:
  Hieronder vallen o.a.  legeskosten gemeente, bodemonderzoeken, verzekeringen, lozingskosten.
 • Rentekosten:
  Hieronder vallen o.a. rente over grondkosten, rente tijdens voorbereiding, rente tijdens bouw.
 • Reserveringskosten:
  Hieronder vallen o.a. programma- en bestekswijzigingen, indexeringen, onvoorzien
 • Startkosten:
  Hieronder vallen o.a. verhuiskosten, tijdelijke huisvesting, interne kosten, opening


Het investeringsoverzicht vormt een onmisbaar houvast bij de verdere uitwerking én de kostenbewaking van het project.