MENU
header photo

Heeft u in een bepaalde fase van uw project correct en degelijk tekenwerk nodig ?

BMVV kan…


 …al het tekenwerk leveren en aansluitend de bijbehorende vergunningen aanvragen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Schetsmatig ontwerp door een geregistreerde architect, met bijbehorende welstandsvergunning;
  • Uitwerken van schetsontwerpen tot definitieve tekeningen, met bijbehorende bouwvergunningen;
  • Uitwerken van bestektekeningen, met bijbehorend bestek;
  • Werk- en detailtekeningen;
  • Constructietekeningen, met bijbehorende berekeningen;
  • Prefab betontekeningen.


Andere vormen van tekenwerk zijn uiteraard ook mogelijk. Het tekenwerk wordt door ons opgezet in AutoCAD.