MENU
header photo

Heeft u een mooi uitgewerkt plan, maar geen tijd om te controleren of het ook zo uitgevoerd wordt ?

BMVV kan…


 …voor u toezicht houden op de bouw.

We zullen de bouwvergaderingen bijwonen en regelmatig verslag uitbrengen van de vorderingen. Ook zullen we regelmatig kijken of alles volgens tekening en bestek gaat en het meer- en minderwerk controleren.