MENU
header photo

Alles gereed van uw project, maar weet u niet hoe u de benodigde vergunningen moet verkrijgen ?

BMVV kan...


... de gehele omgevingsvergunningstraject WABO voor uw verzorgen.

Sinds 1 oktober 2014 is de nieuwe wetgeving omgevingsvergunning WABO ingegaan.
Kort gezegd worden 25 soorten vergunningaanvragen ondergebracht in nog maar één aanvraag : De omgevingsvergunning;
BMVV kan u begeleiden en ondersteunen bij de aanvraag van deze omgevingsvergunning.
Samen met u zal BMVV de omgevingsvergunning doornemen en bekijken welke vergunningsaanvragen gedaan dienen te worden.
Vervolgens zal er bekeken wat er nodig is aan documenten en tekeningen voor deze aanvraag. Ontbreek er een document of tekening, dan kan BMVV dit eventueel voor u verzorgen.
Is alles compleet dan zal BMVV de omgevingsvergunning digitaal indienen bij de juiste gemeente en ook fungeren als contactpersoon met de gemeente. Eventuele benodigde aanpassingen zal BMVV met u overleggen en aanpassen.
In de reguliere procedure zal u na 8 weken de omgevingsvergunning in uw bezit hebben en kan u de aanvraag gaan uitvoeren.
Bij de uitgebreide procedure zal u na 26 weken de omgevingsvergunning in uw bezit hebben.