MENU
header photo

Heeft u plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie, en heeft u een ‘spin in het web’ nodig om de regie strak te houden?

BMVV kan…

…het hele management van uw project verzorgen.

Onze projectleiders zorgen voor de aansturing van het proces. Door hun begeleiding en actuele kennis van constructies, materiaal, materieel en regelgeving, worden tijd, geld en kwaliteit op efficiënte wijze beheerst.

BMVV pakt uw project als spin in het web, als volgt aan :

In het beginstadium maken wij met u een programma van eisen wat de wensen zijn van uw project. Hierop zal BMVV een budgetraming maken, waardoor u snel kunt zien of het voor u financieel haalbaar is. Als er al een budget is , kan BMVV ook vanuit dit budget kijken wat de mogelijkheden zijn voor het project. Uiteindelijk zal er een investeringsoverzicht volgen die als leidraad voor het gehele proces gebruikt zal worden.
Naast de investeringsoverzicht zal er ook een overall planning gemaakt worden.

In samenwerking met u selecteren wij daarna de benodigde adviseurs die nodig zijn tijdens de voorbereiding en vragen hier offertes voor aan. Het aantal adviseurs is zeer afhankelijk, maar hierbij moet gedacht worden aan architect, constructeur, installatie-adviseur etc. BMVV kan zelf eventueel het project in eigen beheer bouwkundig uitwerken.
Na de selectie van de adviseurs zal BMVV deze tijdens het gehele traject blijven aansturen en regelmatig overleg plegen met adviseurs en opdrachtgever en zorgen dat alles binnen planning valt.
BMVV zal zorgdragen voor de benodigde vergunningen zoals bijvoorbeeld welstandsgoedkeuring, sloopvergunning en uiteindelijk de bouwvergunning.
Ondertussen houdt BMVV uw budget scherp in de gaten en houdt u regelmatig op de hoogte.

Wanneer alles financieel haalbaar is en het totaalplan bij de gemeente ligt zal BMVV een technische omschrijving maken ten behoeve van de aanbesteding. De Technische omschrijving zal geschreven worden conform  de STABU-codering.
De omschrijving zal korter zijn dan een stabu-bestek , maar alles waar de aannemer aan moet voldoen zal worden omschreven, zodat er tijdens de bouw buiten de wijzigingen geen meer- of minderwerken zullen zijn.
Is de technische omschrijving af dan selecteren wij in samenwerking met u de aannemer(s), installateur(s) en eventuele andere onderaannemers, waarna de aanbesteding van het project kan beginnen.
Voor de aanbesteding kijken we of het project bij één hoofdaannemer wordt ondergebracht of dat het wordt opgesplitst in verschillende onderdelen. Men moet hier denken aan het splitsen van bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden , installatietechnische werkzaamheden en terrein.
Een splitsing kan voordelig zijn voor de "staartkosten" ( algemene kosten, winst & risico). Maar kan ook meer begeleiding / toezicht betekenen tijdens de bouw.
BMVV adviseert u hierbij en kiest samen met u de beste optie.
Na de aanbesteding controleren wij de begroting(en), voeren de prijshandeling(en) en zetten het contract op voor het bouwen van het project tussen de benodigde partijen.
Tijdens de bouwen houdt BMVV toezicht en begeleid indien gewenst de bouwvergaderingen. Hiervan wordt verslag gedaan bij u als opdrachtgever.
Tijdens de bouw controleren wij ook de eventuele meer- en minderwerken.
Is het gebouw klaar dan we samen met u de oplevering van het gebouw en
Controleren of alles voldoet.

Van begin tot eind heeft u dus zelf geen zorgen over het project, waardoor u uw eigen werk kunt blijven doen.