MENU
header photo

Heeft u een compleet uitgewerkt plan en wilt u dit aanbesteden ?

BMVV kan...

...de technische omschrijving maken die gebruikt kan worden voor de aanbesteding

BMVV kan de technische omschrijving geheel op maat maken voor u.
BMVV schrijft geen STABU-bestek onder licentienummer , maar wel een technische omschrijving volgens de STABU-codering met de belangrijkste elementen die nodig zijn voor een goede begroting van de aannemer en een document dat kan dienen als contractstuk.De technische omschrijving is een verkorte versie van het STABU-bestek , maar bevat wel alle normen en eisen waaraan voldaan moet worden door de aannemer en alle onderdelen die opgenomen moeten worden door de aannemer;
De technische omschrijving zal bestaan uit een algemeen gedeelte en een technische gedeelte;
In het algemeen gedeelte worden de algemene voorwaarden omschreven waaraan de uitvoerende partij aan moet voldoen.
Als leidraad geldt hierbij de U.A.V. 1989, waarbij aanvullingen en aanpassingen worden geschreven specifiek voor het project en of naar wens van de opdrachtgever;
Het technische gedeelte wordt opgesteld conform de STABU-coderingen en hier worden alle normen en eisen omschreven waaraan de uit te voeren onderdelen moeten voldoen;
Het algemeen en technische gedeelte samen is de basis om goede en complete begrotingen te kunnen verkrijgen van de uitvoerende partij(en) en kan voorkomen dat er tijdens de uitvoering eventuele onenigheden ontstaan die kunnen leiden tot meerwerk.
De technische omschrijving kan gecomplementeerd worden met een directiebegroting welke de opdrachtgever kan gebruiken om een goede vergelijking te kunnen maken met de inschrijfbegroting(en) van de uitvoerende partij(en).