Bouwkundige expertise

De naam zegt het al. Met BMVV Bouwmanagers kies je voor een partner met een helikopterview en veel bouwkundige expertise. Doordat we als bouwmanager en -kostendeskundige vanaf het begin van het bouwproces scherp letten op wat er bouwtechnisch anders kan, helpen we je de juiste keuzes te maken en bouwkosten te optimaliseren – zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Oog voor bouwtechnische optimalisatiemogelijkheden

Als bouwkundig adviesbureau hebben we brede ervaring met en kennis van diverse bouwdisciplines. Doordat we veel werktekeningen en details van architecten zien, zijn we goed op de hoogte van ontwerpdetails, materieelkeuzes en uitvoeringsmogelijkheden – en de bijbehorende bouwkosten. Laat je ons je hele bouwproject begeleiden, dan sturen we vanaf het eerste idee op slimme bouwtechnische keuzes en bouwkostenoptimalisatie. Maar je kunt ons natuurlijk ook inschakelen bij dreigende kostenoverschrijdingen na de aanbesteding. Met een frisse blik en concrete voorstellen voor besparingen brengen we de belangen van alle betrokken partijen samen, en stellen we de financiële haalbaarheid en kwaliteit van je project zeker.

Energie, brandveiligheid en geluid: we adviseren je graag

Kosten optimaliseren door slimme bouwtechnische keuzes?


Een veilig en aangenaam woon-, werk- en leefklimaat creëren voor de gebruikers van een gebouw en de omgeving, daar komt heel wat bij kijken. Door anders te kijken naar een (eerste) ontwerp en slimme alternatieven aan te dragen voor constructies en materialen, zorgen we er niet alleen voor dat je aan alle wettelijke normen voldoet, maar helpen we je ook substantiële (energie)besparingen te realiseren. 


Een paar extra kolommen, een iets minder brede doorgang, of een andere gevelafwerking. Het zijn zo maar wat voorbeelden van slimme keuzes waarmee je veel bouwkosten kunt besparen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bouwproject? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.