Vergunningen & subsidies

Als je gaat bouwen, krijg je te maken met allerlei wet- en regelgeving. Dan is het belangrijk dat je een partner hebt die niet alleen op de hoogte is van alle lokale bouwvoorschriften en wettelijke eisen, en de benodigde vergunningen snel voor je regelt. Maar er ook voor zorgt dat je optimaal profiteert van alle beschikbare subsidieregelingen voor duurzaam bouwen.

Omgevingsvergunning aanvragen


Sinds 1 oktober 2010 integreert de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) alle vergunningen (ca. 25) voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding en transformatie in één aanvraag: de omgevingsvergunning. Welstandsgoedkeuring, sloopvergunning en bouwvergunning? Het loopt nu allemaal via één digitaal aanvraagformulier en één uniforme – en vaak kortere – procedure. 

Laat je je omgevingsvergunning door BMVV Bouwmanagers verzorgen, dan nemen we je alle zorg uit handen. We zorgen dat alle benodigde documenten en tekeningen tijdig worden ingediend. Ontbreken er onderdelen, dan vullen we deze aan. En zijn er eventueel aanpassingen nodig, dan overleggen we met je en voeren deze door. Afhankelijk van het type bouwproject kun je na 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure) met de uitvoering aan de slag. 

Door al vroeg in het bouwproces kritisch te kijken naar constructieve aspecten, voorkomen we aanpassingen – en extra legeskosten – na goedkeuring van je bouwplannen. Uiteraard benutten we ook alle mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen.

Profiteer van subsidies voor duurzaam bouwen

Omgevingsvergunning en subsidies: wij regelen het voor je


Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Er bestaan dan ook veel stimuleringsregelingen voor duurzaam bouwen, vanuit de Nederlandse overheid, Europa, lokale overheden en diverse fondsen. Wij weten de weg en dragen op basis van onze expertise graag bij aan vergroening en energieneutraal bouwen. Samen met alle betrokken partijen (accountant, architect, aannemer, installateur en leveranciers van machines) zorgen we ervoor dat je optimaal gebruikmaakt van beschikbare subsidies voor ecologisch bouwen. En op kostenefficiënte wijze een duurzaam gebouw realiseert.


Wil je snel een omgevingsvergunning, zonder gedoe? Of heb je hulp nodig bij je subsidieaanvraag? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. We helpen je graag.